Wednesday, July 22, 2009

"jangan bimbang jika diri anda tidak dihargai tetapi bimbanglah jika diri anda sudah tidak berharga lagi..."

No comments: