Sunday, October 26, 2008

"orang yg b'sifat ikhlas itu selalu tahu bahawa membalas kebaikan dengan kebaikan adalah biasa, m'blas kejahatan dengan kejahatan adalah rendah budi, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah orang yang tidak berbudi, memblas kejahatan dengan kebaikan adalah orangg yang tidak berbudii..-zahid-"

No comments: